Kursus i "Vores Skolefamilie"

Målgruppe: Lærere, pædagoger og AKT-lærere

 

Link til Tv Midt Vests udsendelse omhandlende Vores Skolefamilie: "Vores Skolefamilie: Trivselsprojekt giver gladere børn"

 

På dette kursus får deltagerne:

 • En større viden omkring vores børn og unges trivsel
 • En grundlæggende viden omkring psykiske lidelser blandt børn og unge
 • Praksisnære ideer og redskaber til at arbejde med det mentale fællesskab i skolen ud fra konceptet "Vores Skolefamilie"

 

"Vores Skolefamilie" er et socialt træningsforløb, som kan anvendes i 3.-7. klasse. Forløbet har til formål at skabe bedre trivsel, at inkludere det enkelte barn, og at børnene får øjnene op for hinanden på det relationelle og følelsesmæssige plan. Det handler om at skabe et trygt og godt fællesskab i klassen, hvor der er plads til alle, og hvor alle føler sig gode nok, som de er, uanset hvem de er, og uanset hvilke svære følelser og tanker, de går med.

Konceptet kan være med til at ruste nutidens børn til bedre at kunne klare de faglige udfordringer og det pres, de konstant føler. Konceptet arbejder med klassen som helhed.

Det handler om at skabe en tryg arena, hvor der er fokus på det MENTALE FÆLLESSKAB

Der skabes et rum for, at børnene kan åbne op og fortælle om det, der er svært. Om at skabe en større fællesskabsfølelse i klassen ved at eleverne ikke føler sig alene om ikke altid at føle sig god nok. Der er i forløbet meget fokus på det positive fællesskab, på den positive forældrekontakt og de positive egenskaber, som ethvert barn indeholder.

 

Konceptet indeholder følgende:

 • En ugentlig lektion
 • Fokus på den positive interaktion
 • At lære at se hinanden i øjnene, modtage og give ros
 • At skabe en fællesskabsfølelse og medansvar for klassens og den enkeltes trivsel
 • Give plads til at der i plenum sættes ord på ting og hændelser, der er svære
 • Ordkort som skaber grobund for dialog om vigtige emner
 • Samarbejds- og tillidsøvelser
 • Små lektier til hver lektion

 

Emnerne, der arbejdes med, er mange, men her nævnes nogle eksempler: 

Hierarkiet i klassen, mobning, angst, selvskade, følelsen af ikke at være god nok, fællesskabets værdier, sociale mediers indflydelse, selvværd/selvtillid, larm i klassen, at bagtale etc

 

Målet med "Vores Skolefamilie" er at skabe en tryg arena, hvor børnene SER, LYTTER og FORSTÅR hinanden.