Foredragene

Foredraget "Mit sindssyge liv"

Et hudløst ærligt foredrag om et liv levet på ”kanten". En historie om en barsk opvækst med en alvorligt psykisk syg mor, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelse, fysisk og psykisk vold og alkohol i familien. Om et voksenliv præget af angst, stress, depressioner og lidelserne ADHD og bipolar lidelse.

Et foredrag om, hvordan vi som mennesker opererer med mange forskellige masker for at overleve. På overfladen kan alt virke i den skønneste orden, men indeni er det et stort kaos. Mit foredrag giver et indblik i, hvordan skyggesiden, af et hårdt liv med psykiske lidelser, kan se ud og hvilke svære senfølger, der er uundgåelige, hvis vi ikke bliver set, hørt, forstået og får hjælp i tide.

Med egen historie, 17 års lærererfaring med socialt udsatte børn og familier vil jeg vise, at der er et håb, selvom det til tider kan se meget sort ud.

I foredraget ryster jeg lidt ved det tabu, de fordomme og den stigmatisering, der er forbundet med psykiske lidelser. Formidler budskaber ved, at zoome ind på offerrollen, tilgivelse og det at være et ordentligt menneske.
Foredraget handler om, hvordan vi ALLE kan gøre vores til, at flere børn/unge/voksne trives bedre, og om hvordan svære oplevelser, følelser og tanker kan blive til en positiv drivkraft i voksenlivet.

Foredraget vil indeholde:

 • En barsk opvækst med med en skizofren mor, psykisk vold, overgreb, spiseforstyrrelse.
 • Et voksenliv med angst, stress, depressioner og lidelserne ADHD og bipolar
 • Fakta om psykiske lidelser
 • Fordomme, tabuisering, stigmatisering og offerrollen.
 • Den bekymrende udvikling, der ses omkring børn og unges trivsel, og mine bud på løsninger.
 • Praktiske øvelser.

Tilhørerne inddrages undervejs, og foredraget leveres med alvorsord, humor, tid til refleksion og ikke mindst med ærlighed - hvert et ord kommer lige fra hjertet.

Målgruppe: Offentligheden og virksomheder.

 

 

Foredraget "Jeg er sgu god nok, som jeg er!"

Et hudløst ærligt foredrag om et liv levet på ”kanten" af afgrunden. En historie om en barsk opvækst med en alvorligt psykisk syg mor, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelse, fysisk og psykisk vold og alkohol i familien. Om et voksenliv præget af angst, stress, depressioner og lidelserne ADHD og bipolar lidelse.

Et foredrag om, hvordan man som ung opererer med mange forskellige masker for at overleve. På overfladen kan alt virke i den skønneste orden, men indeni er det et stort kaos. Mit foredrag giver børn og unge et indblik i, hvad de kan og skal gøre, hvis de selv eller andre mistrives.

Foredragets emner:

 • Min barske livshistorie
 • Teori omkring den sociale arv/mønsterbrydning.
 • Fakta om børn og unges trivsel
 • Fakta om psykiske lidelser
 • Vores forskellige "masker" og deres betydning.
 • Vejen til at kunne sige: "Jeg er sgu god nok, som jeg er".
 • Gruppepres, sociale relationer og sociale mediers betydning.
 • Børn og unges indflydelse på hinandens velbefindende.
 • Praktiske øvelser hvor tilhørerne inddrages.

Tilhørerne inddrages undervejs, og foredraget leveres med alvorsord, humor, tid til refleksion, praktiske øvelser og ikke mindst med ærlighed - hvert et ord kommer lige fra hjertet.

Målgruppe: 8.-10. klasser og ungdomsuddannelser

 

 

Foredraget "Børn og unges trivsel - NU!"

Vi står overfor nogle bekymrende statistikker. Vores børn og unge mistrives og statistikkerne har været stødt stigende igennem en årrække. I 2018 svarede 40 procent af unge mellem 16-24 år, at de føler sig pressede. Undersøgelse fra 2019 viser at 18 procent af gymnasieeleverne har ydet selvskade. Antallet af diagnosticerede børn og unge er eksploderet i de seneste år. Børn og unge går ned med angst, stress og depressioner på stribe. Vores børn og unge kan ikke finde deres ståsted i livet, og føler sig ikke gode nok, som de er. Vi tester og tester vores børn og unge i folkeskolen, men har vi glemt det vigtigste? At skabe HELE mennesker. At skabe børn og unge der trives og har troen på sig selv?

Vi må og skal ændre nogle ting i vores institutioner, hvis vi skal have vendt statistikkerne. Spørgsmålet er: Hvordan gør vi det?

Jeg vil med min egen baggrund som mønsterbryder, som mor til to teenagere, med mine 17 års lærererfaringer med udsatte børn og familier og med evidensbaserede undersøgelser komme med mit bud på, hvad jeg mener, der skal til, for at vi får flere børn og unge i trivsel.

Foredragets emner:

 • Fakta om børn og unges trivsel.
 • ”De brændte børns” tanke- og handlemønstre.
 • De diagnosticerede børn.
 • Den voksne livline/primære voksen.
 • Berøringsangst og tabuisering.
 • Det gode forældresamarbejde.
 • Forråelse og "afmagt".
 • Hvordan vi spotter de børn, som er i risikogruppen for at ryge ned med flaget, og hvordan vi bliver bedre til at italesætte tingene.
 • En beskrivelse af mit sociale træningsforløb "Vores skolefamilie" med brugbare praktiske øvelser - lige til at tage med hjem i klasseværelset.

 

BØRN OG UNGES TRIVSEL - NU!

 

Målgruppe: Folkeskolelærere og pædagoger.

 

Version 3
"Dreng 3.g (18 år): Det gav et godt indblik i hvad mentale sygdomme egentligt er. Der er flere i min familie som har lidt af angst eller depression, og jeg synes helt klart at jeg har opnået bedre indblik i hvad de måske har været igennem.
Pige 3.g (19 år): Det var et godt foredrag. Det var super spændende at høre om!! Jeg kunne super godt lide hvordan det ikke bare var en historie i sig selv, men at der var mere til det (lidt undervisning/forklaring), og omvendt var det super spændende at høre en konkret historie".
(Elever på HTX i Holstebro)
SOSU hjemmeside
"Den personlige, gribende fortælling om en barsk opvækst holdte elevernes opmærksomhed fanget fra start til slut. Foredraget efterlod et stort indtryk hos eleverne og gav stof til eftertanke i forhold til, hvor vigtigt det er at arbejde med tabuiseringen omkring psykiske lidelser, og hvordan vi alle potentielt kan bringe håb og gøre en forskel for mennesker, så en negativ social arv kan brydes".
(Underviser, Henriette Koldstrup SOSU skolen i Skive)