Børn og unges mentale trivsel

Mange unge går i dag rundt med følelsen "Jeg er ikke god nok, som jeg er". I en undersøgelse fra psykiatrifonden fra maj 2021, "Unge og selvværd" svarer 56% af de adspurgte elever, at de er meget enige eller delvist enige i, at de kun er gode nok, hvis de har succes på næsten alle områder i deres liv (skole, fritidsaktiviter, venner, udseende). 71% af de adspurgte elever var meget enige eller enige i, at de kan blive præcis det, de vil, så længe de bare tager sig sammen.

Tallene over børn og unges mistrivsel er dybt bekymrende og vores unge lever i en præstationskultur, hvor de slet ikke kan følge med. Med dette foredrag vil jeg give vores unge et mere nuanceret syn på sig selv og den verden, de lever i. Der er brug for meget mere åbenhed, italesættelse og mindre berøringsangst i forhold til at tale med vores unge om det, der går helt tæt på.

Foredraget tilrettelægges alt efter, hvilken målgruppe, hvilken tidsramme og hvilke emner I ønsker at have fokus på. Nedenstående er et udpluk af mulige emner:

  • Fakta omhandlende unges trivsel
  • Fakta omhandlende psykiske lidelser
  • Præstationskultur, stress og sociale mediers indflydelse
  • Fællesskabet kontra ensomhed
  • Tabuisering, fordomme og stigmatisering
  • Den sociale arv, mønsterbrydning og senfølger
  • Selvværd, selvtillid og sociale relationer
  • Positive og negative tanke- og handlemønstre
  • Viden og redskaber til de unge, der har det svært

Jeg vil i foredraget inddrage dele af egen opvækst og komme med praksisnære eksempler fra mit arbejde med andre unge, for på den måde at skabe nogle "billeder", som eleverne kan spejle sig i og reflektere ud fra.

Foredraget kan kombineres med nogle forskellige fællesøvelser, hvor de unge kommer ind og mærker sig selv lidt. Disse øvelser skaber grobund for reflektion og giver de unge en fælles oplevelse.

Med foredraget vil jeg give vores unge et håb og en større tro på sig selv og fremtiden, og give de unge, der har det rigtig svært indeni en mulighed for at søge hjælp. Vores unge har brug for det og fortjener denne mulighed.