Sig det som det er

Temaforløb med fokus på den positive interaktion og det mentale fællesskab. Der arbejdes ydermere med de svære tanker og følelser vores unge ofte bærer rundt på. Formålet er at skabe mere åbenhed og at vores unge kommer i dialog med hinanden omkring trivsel, fællesskabet og det som rører sig indeni. At de får øjnene op for hinanden på en ny og mere anerkende måde.

Konceptet sammensættes ud fra ønskeligt indhold/emner, hvilken elevårgang, antal elever og tidsrammen. Nedenstående elementer er en del af konceptet:

 

Oplæg omhandlende:

  • Fakta omkring børn og unges mentale trivsel
  • Fakta omkring psykiske lidelser (Angst, depression, ADHD etc.)
  • Praksisnære eksempler omhandlende trivsel, selvfølelse og som de unge kan relatere sig til.
  • Viden om hvad man kan gøre, hvis man som ung mistrives og har brug for hjælp.

 

Praktiske øvelser:

  • Gruppe/klasseøvelser, hvor eleverne ud fra udvalgte emner kommer ind og arbejder med de følelser og tanker de går med.
  • Øvelser i plenum eller grupper, hvor der er fokus på den positive relation mellem eleverne og plads til ros og gode grin.

 

Statistikkerne omkring unges mentale trivsel er dybt bekymrende og derfor er der brug for mere åbenhed, italesættelse og fokus på, hvordan vores unge har det. Det vil ”Sig det som det er!” give mulighed for.

 

HTX 3 kopi
Version 2