Girls Only

Girls only er et kursusforløb som er henvendt til piger i 8.-10. klasse. Et forløb hvor piger kan være piger, og der kan tales om ALT. Kursets overordnede mål er igennem samtale og øvelser at give piger nogle strategier/redskaber til at håndtere de tanker og hermed følelser, der oftest er en medvirkende årsag til at mange piger ender i mistrivsel. Ydermere handler det om at skabe et rum, hvor pigerne kan føle sig trygge, hvor de tør åbne op og på den måde vil få en større fællesskabsfølelse.

Alle evidensbaserede undersøgelser viser, at mange af vores unge har det mentalt dårligt. Vi har aldrig haft flere unge, der går ned med angst, stress, depression, skolevægring etc. Tallene er eksploderet bare inden for de seneste fem år. 60 procent af frafaldet på vores ungdomsuddannelser skyldes mentale årsager. 25 procent af vores piger ytrede 2018, at de havde det mentalt dårligt. 15 procent af vores børn mellem 0-18 år har været i behandling foren psykisk lidelse etc. 

Der er ingen tvivl om, at vi må gøre noget SNART, hvis vi skal have vendt de bekymrende statistikker vi ser over unges mistrivsel. Dette kursusforløb har netop til formål, at arbejde med det, som mentalt fylder hos vores unge piger. En af redskaberne til at få vendt statistikkerne er at der åbnes op og arbejdes målrettet med det, som sker indeni. 

 

Selve kurset:

Bevidstheden om hvilke tanke- og handlemønstre piger ofte har, og hvordan man kan ændre dem, som er uhensigtsmæssige.

 • At arbejde med egne “Triggertanker” og få redskaber til, hvordan man kan arbejde med disse på en hensigtsmæssig måde. 
 • De fire mestringsstrategier:

- At bekymre sig

- At gruble og analysere

- overvåge/monitorere

- At mestre situationer på uhensigtsmæssige måder

 • Den kognitive diamant: Tanker - adfærd - følelser - krop 
 • Visualiseringsøvelser, energiskala og opmærksomhedsøvelser
 • Små fælles “lege”, hvor der er fokus på det positive fællesskab og plads til lidt grin.

Der vil ud over fokus på tanke- og handlemønstre være fokus på forskellige emner:

 • Fællesskab/sammenhold/ensomhed
 • Angst/frygt
 • Stress og bekymringer
 • selvværd/selvtillid
 • Sociale medier
 • Præstationskultur
 • Krop og selvfølelse
 • Etc.

Hvilke emner der arbejdes med afhænger af pigegruppen, da det er DERES virkelighed og deres tanker og følelser, der er i fokus.

Efter hver lektion vil pigerne få en lille lektie for, hvor de skal afprøve nogle af de redskaber, de har lært.

Girls only 1
IMG_3920
Girls only 2