Børn og unges mentale trivsel

Vi står i dagens Danmark unægteligt med mange børn, der er i mistrivsel. Vi har aldrig haft flere børn og unge, der lider af skolevægring, angst, stress og depression. Vores børn og unge lider mentalt, vores telefoniske hjælpelinjer gløder og fagfolk; Ledere, sagsbehandlere, lærere og pædagoger er ofte i vildrede om, hvordan de kan hjælpe det enkelte barn/den unge, som er i mistrivsel.

Vi, som fagfolk, der arbejder med børn og unge hver dag har en kæmpe opgave at løfte. Spørgsmålet er hvad vi kan og skal gøre...

Dette foredrag tager afsæt i hvilken tidsramme og hvilke faggrupper, der er repræsenteret. Nedenstående emner er et udpluk af temaer, der kan sættes fokus på:

  • Hvad vi som fagfolk skal være opmærksom på, når oplever et barn i mistrivsel
  • Hvordan vi som fagfolk kan kommunikere, når vi går ind i de svære samtale 
  • Hvordan vi som primære voksne kan få et barn til at åbne op. 
  • Fakta omkring børn og unges trivsel/mistrivsel
  • Fakta omkring psykiske lidelser
  • Fokus på begreberne; Skam, skyld, fortrængning, offerrollen, grænser etc.
  • Fællesskabet kontra ensomhed 
  • Sociale mediers indflydelse

Foredraget vil være krydret med nogle små praktiske øvelser undervejs, hvor tilhørerne er aktive og hvor de lige kommer ind og mærke sig selv en smule.

Jeg tager udgangspunkt i egne erfaringer og 21 års lærergerning. Jeg vil komme med praksisnære eksempler, synspunkter og redskaber til, hvordan vi som fagpersoner kan arbejde med børn og unges mentale trivsel og hvordan vi åbner muligheden for, at vores kære børn og unge tør åbne op for det, som er svært og som foregår indeni.