Vores Skolefamilie

Konceptet “Vores Skolefamilie” køres i 8 mellemtrinsklasser på Nr. Boulevard skolen i Holstebro i jan.-marts 2022 Vores Skolefamilie er et socialt træningskoncept, hvor der fokuseres på det mentale fællesskab og børnenes tanker og følelser. Der er fokus på at børnene SER, LYTTER og FORSTÅR hinanden i et trygt og anerkendende fællesskab.

Læs mere