Vores Skolefamilie

Konceptet Vores Skolefamilie køres i en 5. klasse på Nr. Boulevard Skolen i Holstebro. Formålet er at skabe bedre trivsel, at inkludere det enkelte barn, og at børnene får øjnene op for hinanden på det relationelle og følelsesmæssige plan. Det handler om at skabe et trygt og godt fællesskab i klassen, hvor der er plads til alle, og hvor alle føler sig gode nok, som de er, uanset hvem de er, og uanset hvad de hver især går og slås med. 

Konceptet kan være med til at ruste nutidens børn til bedre at kunne klare de faglige udfordringer og det pres, de konstant føler. Konceptet arbejder med klassen som helhed. Kerneordene er: 

Det positive FÆLLESSKAB , hvor der er tid og rum til at 

SE, LYTTE og FORSTÅ hinanden.

Hvis du spørger en hvilken som helst elev i folkeskolen, hvad der er vigtigst: Anerkendelse fra læreren eller anerkendelse fra klassekammeraterne, vil alle samstemmigt svare: ”Klassekammeraterne.” Derfor skal vi arbejde mere med målrettet social træning, hvor der er plads til at italesætte det, børnene går rundt med indeni. Kun på den måde kan vi få flere børn og unge til at føle sig gode nok, som de er. Vi må skabe rum for, at børnene kan åbne sig op og hermed skabe en større fællesskabsfølelse i klassen. Mere fokus på det positive fællesskab, på den positive forældrekontakt og de positive egenskaber, som ethvert barn indeholder. 

Gitte Hedegaard

Efterlad en kommentar