Foredraget “Mit Sindssyge Liv” – D. 13. september 2020

Pris: 50 kr.

Sted: Holstebro bibliotek.

Et hudløst ærligt foredrag om et liv levet “på kanten”. En opvækst præget af min mors skizofrene verden, alkohol i hjemmet, psykisk vold, seksuelle overgreb og en spiseforstyrrelse. En barndom med svigt, ensomhed og den selvudslettende følelse af ikke at være god nok, som man er. Et voksenliv med stress, voldsomme angstanfald, depressioner og lidelserne ADHD og bipolar. Et foredrag om, hvordan vi som mennesker opererer med mange forskellige masker for at overleve. På overfladen kan alt virke i den skønneste orden, mens det indeni føles som et stort kaos. Foredraget giver et indblik i, hvordan skyggesiden af et hårdt liv med psykiske lidelser kan se ud og hvilke svære senfølger, der er uundgåelige, hvis man ikke bliver set, hørt, forstået og får hjælp i tide.I foredraget ryster jeg lidt ved det den tabuisering og stigmatisering, der unægteligt er forbundet med det at have en psykisk lidelse. Jeg zoomer ind på offerrollen, accept, tilgivelse og fordomme. Jeg fortæller, hvordan jeg med mentalt hårdt indre arbejde skabte min egen frihed og fik vendt barndommens modstand til min indre drivkraft. Det var først som 42 årig at jeg endelig lod masken falde og fandt min frihed. Håbet er at mit foredrag kan give andre en bedre forståelse for mennesker med psykiske lidelser. At skabe mere åbenhed og give andre med ondt i livet håb og mod til at kæmpe for egen frihed og træde ud af fortidens eller de psykiske lidelsers forfærdelige skygge.Et foredrag om håb og taknemmelighed – og om at være et ordentligt menneske.

Gitte Hedegaard

Efterlad en kommentar