Vores skolefamilie 4.-6. klasse

Aug.-okt. 2019 kører mit sociale træningsforløb “Vores skolefamilie” i en fjerde og en femte klasse på Mejrup skole i Holstebro.

Træningsforløbet er for 4.-6. klassetrin. Der arbejdes med klassens sociale liv, den enkeltes selvværd, inklusion og ud fra tesen ”Jeg er god nok, som jeg er”. Jeg har udviklet dette træningsforløb, ”Vores skolefamilie” igennem mine sidste ni år i folkeskolen. Jeg har haft mange ”tunge” klasser, som jeg har kørt dette sociale træningsprogram med. Efter en måneds tid har klasserne fået status af en ”skolefamilie”, og hermed fået mere fokus på det positive samspil i klassen. Eleverne er blevet mere opmærksom på hinandens trivsel og fået væsentligt mere ro, tryghed og hermed forudsætninger for faglig fordybelse og udvikling.

”Vores skolefamilie” er et af mine bud på, hvordan vi kan styrke fællesskabet i den enkelte klasse. Hvordan vi kan skabe tid og mulighed for at børnene, i højere grad, ser og lytter til hinanden og hermed grobund for faglig udvikling. ”Jeg er ikke god nok” er desværre mange børn/unges første tanke, når du spørger ind til deres velbefindende. Det kan ”Vores skolefamilie” være med til, at lave om på.

Det handler meget om, at få eleverne til at SE, LYTTE og ANERKENDE hinanden. Skabe fokus på det positive klassemiljø og hvad eleverne kan gøre for hinanden. Der er evidens for, at ens klassekammeraters tanker/udtalelser om den enkelte er den største faktor for, om en elev trives eller mistrives i skolen. Derfor er dette projekt så vigtigt!

Undervisningsforløbet kan modificeres og tilrettelægges, så det også kan bruges i indskolingen.

(For mere uddybende beskrivelse læs da under fanen “Konsulent” på forsiden af min hjemmeside)

“Rosenrunde” aktiviteten, hvor eleverne ser hinanden i øjnene og roser hinanden
“Du er…” øvelsen, hvor eleverne skriver positive udsagn om hinanden
“Positive breve” aktiviteten, hvor eleverne skriver roser til hinanden

Gitte Hedegaard

Efterlad en kommentar